تجهیزات - منابع تغذیه (تست، نیمکت)

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
BOP 200-1D

BOP 200-1D

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 200W

در انبار: ۲۵

$4794.00000

KLN 50-15

KLN 50-15

Kepco Power

POWER SUPPLY 750W

در انبار: ۷۰

$1560.00000

KLN 40-76

KLN 40-76

Kepco Power

POWER SUPPLY 3000W

در انبار: ۳۱

$3798.00000

ATE 100-1DML

ATE 100-1DML

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 100W LCD L

در انبار: ۴۷

$2340.00000

KLN 150-5E

KLN 150-5E

Kepco Power

POWER SUPPLY 750W + LXI INTERFA

در انبار: ۵۲

$2100.00000

ATE 150-3.5DM

ATE 150-3.5DM

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 500W LCD

در انبار: ۳۲

$3690.00000

KLN 8-180G

KLN 8-180G

Kepco Power

POWER SUPPLY 1500W + GPIB INTER

در انبار: ۴۲

$2604.00000

KHX 28-53

KHX 28-53

Kepco Power

1500W POWER SUPPLY - SEALED

در انبار: ۳۰

$3900.00000

BOP 36-12DL802E

BOP 36-12DL802E

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 400W INDUC

در انبار: ۱۹

$6588.00000

ATE 150-0.7DM

ATE 150-0.7DM

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 100W LCD

در انبار: ۴۹

$2220.00000

KLN 30-100E

KLN 30-100E

Kepco Power

POWER SUPPLY 3000W + LXI INTERF

در انبار: ۲۷

$4338.00000

BOP 5-30D-4886

BOP 5-30D-4886

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 200W GPIB

در انبار: ۲۳

$5508.00000

BOP 36-12D-4886

BOP 36-12D-4886

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 400W GPIB/

در انبار: ۲۱

$6108.00000

KLN 100-15G

KLN 100-15G

Kepco Power

POWER SUPPLY 1500W + GPIB INTER

در انبار: ۴۲

$2604.00000

ATE 15-25DML

ATE 15-25DML

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 500W LCD L

در انبار: ۳۱

$3810.00000

KLN 500-30E

KLN 500-30E

Kepco Power

POWER SUPPLY 5000W SEALED LXI IN

در انبار: ۱۰

$10562.40000

ATE 36-1.5DML

ATE 36-1.5DML

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 50W LCD LO

در انبار: ۵۱

$2154.00000

ATE 55-1DM

ATE 55-1DM

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 50W LCD

در انبار: ۵۴

$2034.00000

BOP 50-2D-802E

BOP 50-2D-802E

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 100W ETHER

در انبار: ۲۵

$5104.80000

BOP 20-20DC802E

BOP 20-20DC802E

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 400W CAPAC

در انبار: ۱۹

$6588.00000

Top